A fost semnat contractul aferent proiectului „Extindere și modernizare școală cu clasele I-VIII, sat Galospetreu, comuna Tarcea”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Extindere și modernizare școală cu clasele I-VIII, sat Galospetreu, comuna Tarcea”, Beneficiar: UAT Comuna Tarcea, cod SMIS 122967.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 -Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Perioada de implementare a proiectului este de 82 luni, respectiv între data 17.08.2016 și data 31.05.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 4.477.440,01 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 3.532.271,06 lei.

Articolul anterior
Achiziție servicii de instruire destinate perfecționării în Managementului Inovării
Articolul următor
Abordarea multilevel a RIS3 în Regiunea Nord-Vest, prin proiectul COHES3ION
Meniu
Sari la conținut