The contract related to the project "Increasing the quality of life of the population of Dej by building and equipping the cultural-recreational center and improving urban public spaces in the Dealul Florilor neighborhood" was signed, code SMIS 123139

A fost semnat contractul aferent proiectului „Creșterea calităţii vieţii populaţiei municipiului Dej prin construirea si dotarea centrului cultural-recreativ si îmbunătăţirea spațiilor publice urbane din cartierul Dealul Florilor”, cod SMIS 123139.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale. Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Perioada de implementare a Proiectului este de 62 luni, respectiv între data 27.02.2018 și data 31.03.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 15,014,030.56 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 12,761,925.99 lei.

Previous Post
Draft Government Emergency Ordinance regarding some measures for the digitization of the coordination and management system of European structural and investment funds for the 2014-2020 programming period
Next Post
Organizational measures to limit the spread of the new type of coronavirus (COVID-19)
Menu
Skip to content