A fost semnat contractul aferent proiectului „Creșterea calităţii vieţii populaţiei municipiului Dej prin construirea si dotarea centrului cultural-recreativ si îmbunătăţirea spațiilor publice urbane din cartierul Dealul Florilor”, cod SMIS 123139

A fost semnat contractul aferent proiectului „Creșterea calităţii vieţii populaţiei municipiului Dej prin construirea si dotarea centrului cultural-recreativ si îmbunătăţirea spațiilor publice urbane din cartierul Dealul Florilor”, cod SMIS 123139.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale. Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Perioada de implementare a Proiectului este de 62 luni, respectiv între data 27.02.2018 și data 31.03.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 15,014,030.56 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 12,761,925.99 lei.

Articolul anterior
Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020
Articolul următor
Măsuri organizatorice în scopul limitării răspândirii noului tip de coronavirus (COVID-19)
Meniu
Sari la conținut