A fost semnat contractul aferent proiectului „Construcţia şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru educaţia timpurie preşcolară în Comuna Şanţ – Grădiniţa cu program prelungit”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Construcţia şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru educaţia timpurie preşcolară în Comuna Şanţ – Grădiniţa cu program prelungit”, Beneficiar: UAT Comuna Șanț, cod SMIS 124702.

The project is financed through ROP 2014-2020, Priority Axis 10 – Improving the educational infrastructure, Investment Priority 10.1 Investments in education and training, including vocational training, for the acquisition of skills and lifelong learning through the development of education and training infrastructures , Specific objective 10.1 - Increasing the degree of participation in early education and compulsory education, especially for children at high risk of leaving the system early.

Perioada de implementare a Proiectului este de 51 luni, respectiv între data 01.06.2018 și data 31.08.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 3.521.571,43 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 2.993.335,72 lei.

Previous Post
The financing contract related to the project "Construction of the new Kindergarten no. 51, with the equipment of the educational infrastructure for early pre-school and preschool education in the Municipality of Oradea" was signed
Next Post
ACHIZIȚIE SERVICII DE CERTIFICARE A SEMNATURII ELECTRONICE
Menu
Skip to content