The financing contract related to the project "Construction of the new Kindergarten no. 51, with the equipment of the educational infrastructure for early pre-school and preschool education in the Municipality of Oradea" was signed

A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Construirea Gradiniței noi nr.51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară in Municipiul Oradea”, Beneficiar: UAT MUNICIPIUL ORADEA, cod SMIS 128298.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 – Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 – Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

Perioada de implementare a proiectului este de 88 luni, respectiv între data 01.12.2015 și data 31.03.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 33,596,281.75 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 1.827.272,36 lei.

Previous Post
The financing contract related to the project "Modernization and increase of energy efficiency in public buildings - Ana Aslan Technical College" was signed
Next Post
ACHIZIȚIE SERVICII DE CERTIFICARE A SEMNATURII ELECTRONICE
Menu
Skip to content