A fost semnat contractul aferent proiectului „Construcţia şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru educaţia timpurie preşcolară în Comuna Şanţ – Grădiniţa cu program prelungit”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Construcţia şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru educaţia timpurie preşcolară în Comuna Şanţ – Grădiniţa cu program prelungit”, Beneficiar: UAT Comuna Șanț, cod SMIS 124702.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 -Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Perioada de implementare a Proiectului este de 51 luni, respectiv între data 01.06.2018 și data 31.08.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 3.521.571,43 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 2.993.335,72 lei.

Articolul anterior
A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Construirea Gradiniței noi nr.51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară in Municipiul Oradea”
Articolul următor
ACHIZIȚIE SERVICII DE CERTIFICARE A SEMNATURII ELECTRONICE
Meniu
Sari la conținut