A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs un post de REFERENT EVIDENȚĂ OPERAȚIUNI

ADR Nord-Vest is putting the following post to competition: REFERENT EVIDENȚĂ OPERAȚIUNI, un post pe perioadă determinată (ocuparea temporară a postului până la întoarcerea titularului, respectiv până la data de 16.06.2020) , normă întreagă, în cadrul Direcției Implementare POR.

Main Responsibilities:

        Gestionarea documentelor referitoare la evidenţa cererilor de finanţare / contractelor de finanţare;

        Arhivarea documentelor Direcţiei Implementare POR;

        Atribuţii legate de corespondenţă şi expediţie;

        Activităţi administrative.

Requirements:

Education and qualifications: university studies, bachelor's level.

The experience: de minimum 6 luni, ulterior licenţierii, în unul dintre domeniile: secretariat, arhivare, operare baze de date; contabilitate primară.

Knowledge/skills/competences:

      Cunoştinţe de operare PC-Ms Word si Excel;

      Cunoştinţe de secretariat;

      Stress resistance; patience; diplomacy; self-control capacity; responsibility; sociability; balance, emotional stability; developed ethical sense; orientation towards discipline, order, punctuality.

      Ability to work under pressure; the ability to maintain good relations with others; sense of responsibility; team spirit; initiative.

Bibliography for the competition:

      Law no. 315/2004 on regional development in Romania;

      Regional Operational Program 2014-2020 https://www.nord-vest.ro/regio-2014-2020/ (Documentul final POR 2014-2020, secţiunea 2 – Descrierea Axelor Prioritare);

      The main institutions and policies of the European Union http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_ro.htm

Organizational information:

·        Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest, în data de 12.11.2018.

·        Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 23.11.2018, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro 

  • copy of identity document;
  • CV dated and signed;
  • the letter of intent with the date of submission and signature;
  • copies according to study documents;
  • copies of the documents certifying the professional experience (according to the requirements), signed, with the registration number from the employer;
  • copies of any official legal documents, relevant to prove training/certifications and/or acquired knowledge (signed and with registration number);
  • the criminal record (valid for 6 months from the date of issue) or declaration on your own responsibility that there are no entries in the criminal record.

·        În data de 27.11.2018, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.

·        Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj în data de 29.11.2018, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.

·        Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic sau pe email până la data de 04.12.2018, ora 16:00.

·        Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 07.12.2018, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.

·        Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respectiv rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 11.12.2018, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie. 

Previous Post
Acquisition of accommodation services
Next Post
Servicii de organizare eveniment
Menu
Skip to content