A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs un post de REFERENT EVIDENȚĂ OPERAȚIUNI

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs următorul post: REFERENT EVIDENȚĂ OPERAȚIUNI, un post pe perioadă determinată (ocuparea temporară a postului până la întoarcerea titularului, respectiv până la data de 16.06.2020) , normă întreagă, în cadrul Direcției Implementare POR.

Responsabilităţi principale:

        Gestionarea documentelor referitoare la evidenţa cererilor de finanţare / contractelor de finanţare;

        Arhivarea documentelor Direcţiei Implementare POR;

        Atribuţii legate de corespondenţă şi expediţie;

        Activităţi administrative.

Cerinţe:

Educaţie şi calificări: studii universitare, nivel licenţă.

Experienţa: de minimum 6 luni, ulterior licenţierii, în unul dintre domeniile: secretariat, arhivare, operare baze de date; contabilitate primară.

Cunoştinţe/abilităţi/competenţe:

      Cunoştinţe de operare PC-Ms Word si Excel;

      Cunoştinţe de secretariat;

      Rezistență la stres; răbdare; diplomație; capacitate de autocontrol; responsabilitate; sociabilitate; echilibru, stabilitate emoțională; simț etic dezvoltat; orientare spre disciplină, ordine, punctualitate.

      Capacitatea de a munci sub presiune; capacitatea de a păstra relații bune cu alții; simțul răspunderii; spirit de echipă; inițiativă.

Bibliografie pentru concurs:

      Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România;

      Programul Operaţional Regional 2014-2020 https://www.nord-vest.ro/regio-2014-2020/ (Documentul final POR 2014-2020, secţiunea 2 – Descrierea Axelor Prioritare);

      Principalele instituţii şi politici ale Uniunii Europene http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_ro.htm

Informaţii organizatorice:

·        Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest, în data de 12.11.2018.

·        Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 23.11.2018, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro 

  • copie document de identitate;
  • CV datat şi semnat;
  • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
  • copii după documentele de studii;
  • copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate, cu număr de înregistrare de la angajator;
  • copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate şi cu număr de înregistrare);
  • cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.

·        În data de 27.11.2018, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.

·        Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj în data de 29.11.2018, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.

·        Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic sau pe email până la data de 04.12.2018, ora 16:00.

·        Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 07.12.2018, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.

·        Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respectiv rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 11.12.2018, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie. 

Articolul anterior
Achizitie servicii de cazare
Articolul următor
Servicii de organizare eveniment
Meniu
Sari la conținut