Domeniul IT&C din Cluj în centrul acţiunilor cuprinse în Iniţiativa pentru Regiuni mai puţin dezvoltate a Comisiei Europene

La iniţiativa Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest şi cu sprijinul Comisiei Europene – DG REGIO, Unitatea pentru România, a avut loc azi, 16 mai 2017, prima reuniune a Comitetului Regional de Dialog, pentru actorii cheie din Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (IT&C).

DG RegioAcest Comitet este, în fapt, o acţiune pilot din cadrul Iniţiativei pentru Regiuni mai puţin dezvoltate a Comisiei Europene, care pune bazele colaborării dintre  administraţia publică locală, reprezentanţii mediului de afaceri, reprezentanţii universităţilor şi a sferei non guvernamentale, dar şi a altor entităţi (de ex. acceleratoare, fonduri de investiţii) – în domeniul IT&C. Reuniunea de azi a avut ca obiectiv identificarea şi prioritizarea nevoilor, provocărilor şi barierelor cu care se confruntă sectorul pentru a fi utilizate în cadrul activităţilor ulterioare.

Acţiunea, momentan, este adresată unui sector efervescent şi cu o puternică dinamică economică, mai ales la nivelul judeţului Cluj, a cărui dezvoltare este importantă în contextul digitalizării economiei şi societăţii. O mare parte a rezultatelor avute în vedere, în special a mecanismelor şi instrumentelor de cooperare în cadrul Comitetului (Regional) de Dialog, vor putea fi transferabile ulterior în alte sectoare economice şi la nivelul altor unităţi administrativ-teritoriale, dar şi la nivel regional.

Mesajul din partea DG Regio cu ocazia evenimentului:

„DG Regio salută iniţiativa de constituire a Comitetului (Regional) de Dialog în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a României, pentru facilitarea cooperării între întreprinderi, administraţie, educaţie şi societatea civilă în scopul stimulării competitivităţii sectorului IT&C. Acesta reprezintă unul dintre exemplele concrete ale modului în care regiunile pot îmbunătăţi condiţiile locale pentru dezvoltarea inovării, a competenţelor şi a spiritului antreprenorial, utilizând mod mai eficient fondurile UE în scopul declanşării procesului de schimbare economică.

Prin intermediul „Iniţiativei pentru Regiuni mai puţin dezvoltate”, Comisia ajută regiunile să identifice direcţii clare pentru a sprijini strategiile de dezvoltare regională, cu ajutorul fondurilor UE. Patru regiuni din România şi Polonia beneficiază de sprijinul aplicat pentru valorificarea potenţialului endogen şi pentru a dezvolta investiţii şi politici ca răspuns la nevoile existente. Regiunile Nord-Vest şi Nord-Est se concentrează asupra consolidării capacităţilor de specializare inteligentă şi de competitivitate.”

Mai multe informaţii:

https://ec.europa.eu/romania/news/20170411_politica_coeziune_sprijina_regiunile_venituri_mici_ro

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/lagging_regions/

http://www.nord-vest.ro/proiect-pilot-pentru-regiuni-mai-putin-dezvoltate/

Date de contact: Andreea Marcu, expert comunicare, tel: 0264/431550, fax: 0264/439222, mobil: 0755 777012, comunicare@nord-vest.ro

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Articolul anterior
Open Innovation 2.0 la Cluj-Napoca!
Articolul următor
Club de Inovare și B2B în cadrul Acceleratorului NEPTUNE
Meniu
Sari la conținut