Proiect pilot pentru regiuni mai puţin dezvoltate

În ceea ce priveşte exerciţiul financiar de după 2020, obiectivele politicii de coeziune vor trebui să aibă în vedere nu doar rezultatele evaluării Strategiei Europa 2020 , ci şi principalele tendinţe în ceea ce priveşte disparităţile regionale. Cea mai mare provocare pentru Politica de Coeziune – aşa cum arată şi Cel de al Şaselea Raport de Coeziune – este amplificarea disparităţilor între regiuni, respectiv slaba performanţă a unor regiuni mai puţin dezvoltate, în special pe fondul efectelor datorate crizei economice.

Raportul împarte aceste regiuni în două categorii:

  1. Regiuni cu creştere încetinită – acoperă acele regiuni mai puţin dezvoltate şi în tranziţie care se află, din perspectiva indicatorului PIB pe cap de locuitor, sub media UE înregistrată între anii 2000 şi 2013 din acele state membre cu un PIB pe cap de locuitor, măsurat în funcţie de paritatea puterii de cumpărare (PPC), sub media UE înregistrată în anul 2013 (regiuni mai puţin dezvoltate şi regiuni în tranziţie din Grecia, Italia, Spania şi Portugalia).
  2. Regiuni cu venituri scăzute – acoperă acele regiuni cu un PIB pe cap de locuitor exprimat în PPC sub 50% din media UE în 2013 (regiuni mai puţin dezvoltate din Bulgaria, Ungaria, Polonia şi România).

Problemele şi provocările cu care se confruntă aceste regiuni sunt adresate în cadrul unui proiect pilot al Comisiei Europene (DG Regio şi Politică Urbană) , proiect care a selectat Regiunile de Dezvoltare Nord-Vest şi Nord-Est ale României. Obiectivul iniţiativei este de a ajuta regiunile în identificarea principalelor blocaje din calea dezvoltării şi de a oferi asistenţă şi sprijin în scopul depăşirii acestora.

Aceste regiuni vor primi sprijin pentru a identifica nevoile concrete de dezvoltare şi pentru a formula răspunsuri în aşa fel încât impactul investiţiilor finanţate din fonduri europene să fie maximizat.

Planul de acţiune al regiunii noastre are, pe lângă asistenţa furnizată în scopul pregătirii pentru implementarea Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi sprijinul pentru elaborarea Strategiei de Specializare Inteligentă,  următoarele două componente:

Creşterea impactului/a eficienţei fondurilor absorbite de companiile din sectoarele competitive şi de specializare inteligentă

Componenta are ca scop îmbunătăţirea capacităţii IMM-urilor de a utiliza mai eficient fondurile existente (granturi sau instrumente financiare) puse la dispoziţie prin programe finanţate din surse naţionale, programe operaţionale şi iniţiative ale Uniunii. De asemenea, urmăreşte asigurarea complementarităţii şi realizarea sinergiilor între proiecte finanţate din surse diferite (inclusiv private).

Cooperare îmbunătăţită între actori din diferite medii în sprijinul sectoarelor competitive

Componenta are ca scop crearea unui mix de politici care generează cooperare pe verticală şi orizontală pentru stimularea dezvoltării politicilor publice care ar putea avea un impact pozitiv asupra dezvoltării economice. În plus, acţiunile propuse vor adresa provocările IMM-urilor din sectoarele competitive în legătură cu educaţia şi transferul tehnologic.

Proiectul pilot va dura până la sfârşitul anului 2017. Rezultatele acestei iniţiative vor fi transferate în alte regiuni mai puţin dezvoltate care se confruntă cu provocări şi probleme similare. Această abordare reflectă noua viziune a politicii de coeziune reformate, însemnând o trecere dinspre absorbţia cantitativă a fondurilor europene spre o concentrare asupra calităţii rezultatelor investiţiilor şi proiectelor finanţate din fonduri europene în conformitate cu priorităţile Comisiei Europene.