„Consolidarea dialogului între APL și ecosistemele antreprenoriale din Regiunea Nord-Vest”

Cod SIPOCA 927/MySMIS2014 – 150753

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de beneficiar, implementează în perioada 17 august 2022 – 30 septembrie 2023 proiectul cu titlul “Consolidarea dialogului între APL și ecosistemele din regiunea Nord-Vest”, cu o finanțare în valoare de 400.237,22 lei asigurată din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea colaborării între ADR Nord-Vest, a altor ONG-uri și/sau parteneri sociali, autorităților publice locale și ecosistemelor antreprenoriale (reprezentate prin ONG-uri antreprenoriale, hub-uri, organizații patronale, clustere, Camere de Comerț, etc.) din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest în vederea facilitării dialogului cu privire la dezvoltarea locală.

În cadrul proiectului va exista o componentă de formare dedicată consolidării capacității ADR Nord- Vest, a altor ONG-uri și/sau a partenerilor sociali și a grupului țintă extins, precum și o metodologie de facilitare a dialogului între entitățile implicate în dezvoltarea locală. Proiectul propune soluții concrete, care să răspundă nevoii de creare a unei administrații publice moderne în Romania și de consolidare a capacității sectorului non-profit, soluții ce vor contribui la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, fiind în complementaritate cu axa prioritară 2. POCA. „Administrație publică și sisteme judiciare accesibile și transparente“ și cu obiectivul specific 2.1. „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP“.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1. Încheierea, dezvoltarea și consolidarea de Parteneriate pentru Dezvoltare Locală între ADR Nord-Vest și Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Primăria Oradea, Primăria Bistrița, Primăria Baia Mare, Primăria Satu Mare, Primăria Zalău, alte autorități publice locale, ONG-uri și/sau parteneri sociali și ecosistemele antreprenoriale (reprezentate prin ONG-uri antreprenoriale, hub-uri, organizații patronale, clustere, Camere de Comerț, etc.) din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

OS2. Consolidarea capacității ADR Nord-Vest, a altor ONG-uri și/sau a partenerilor sociali de a facilita dialogul cu privire la dezvoltarea locală, între cele 6 primării care au semnat Parteneriatele pentru Dezvoltare Locală, alte autorități publice locale și ecosistemele antreprenoriale (reprezentate prin ONG-uri antreprenoriale, hub-uri, organizații patronale, clustere, Camere de Comerț, etc.) din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

Rezultate așteptate la finalizarea proiectului:

  • Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.
  • Consolidarea celor 6 Parteneriate pentru Dezvoltare Locală încheiate anterior implementării prezentului proiect.
  • Încheierea, între ADR Nord-Vest și autorități publice locale, ONG-uri și/sau parteneri sociali, a minimum 6 noi Parteneriate pentru Dezvoltare Locală, care vor fi active pe perioada de implementare a proiectului și funcționale timp de 6 luni după finalizarea acestuia.
  • Selectarea și implicarea în activitățile proiectului a cel puțin 100 de reprezentanți ai grupului țintă.
  • Organizarea și desfășurarea a două cursuri de formare în urma cărora un număr de 50 de participanți vor dobândi competențe în facilitarea dialogului cu privire la dezvoltarea locală și în elaborarea de strategii și monitorizarea acestora.
  • Existența unei metodologii de facilitare a dialogului cu privire la dezvoltarea locală între ADR Nord-Vest, alte ONG-uri și/sau parteneri sociali, autorități publice locale și ecosisteme antreprenoriale (reprezentate prin ONG-uri antreprenoriale, hub-uri, organizații patronale, clustere, Camere de Comerț,  etc.) din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

Valoarea totală a proiectului este de 400.237,22 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă: 392.232,46 lei (98%), valoarea eligibilă din FSE: 333.397,59 lei (83,3%), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 58.834,87 lei (14,7%) și cofinanțarea eligibilă din partea beneficiarului de 8.004,76 lei (2%).

Date de contact: AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST
Adresa: Calea Dorobanților, Nr.3, loc. Cluj-Napoca, județul Cluj Telefon: 0264-431550 interior 815, Fax.0264-439222 Email: comunicare.poca@nord-vest.ro, www.nord-vest.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Articolul anterior
A fost lansat proiectul pilot Regions 2030, un proiect în cadrul căruia ADR Nord-Vest este partener alături de alte 9 regiuni
Articolul următor
A fost semnat contractul aferent proiectului „Extindere/Reorganizare „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune sociala prin îmbunatatirea infrastructurii publice în Zona Urbana Marginalizata din municipiul Dej”
Meniu
Sari la conținut