A fost semnat contractul aferent proiectului „Extindere/Reorganizare „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune sociala prin îmbunatatirea infrastructurii publice în Zona Urbana Marginalizata din municipiul Dej”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune sociala prin îmbunatatirea infrastructurii publice în Zona Urbana Marginalizata din municipiul Dej”, Beneficiar: UAT municipiul Dej, cod SMIS 155498.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, respectiv între data 01.01.2021 și data 31.12.2023, aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 4.751.489,40 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 4.372.067,28 lei.

Articolul anterior
„Consolidarea dialogului între APL și ecosistemele antreprenoriale din Regiunea Nord-Vest”
Articolul următor
A fost semnat contractul aferent proiectului „Centru Social Anti_Drog”
Meniu
Sari la conținut