Be.CULTOUR – Dincolo de Turism Cultural/Beyond Cultural Tourism

În perioada 8-9 septembrie 2022, o delegație din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a participat la o vizită de studii în Olanda și la un atelier de politici publice pentru dezvoltarea turismului cultural în Belgia, acțiuni organizate în cadrul proiectului Be.CULTOUR – Beyond Cultural Turism, finanțat prin programul Horizon 2020.

ADR Nord-Vest, alături de alte organizatii reprezentând 16 regiuni din Europa, a fost acceptată în 2021 în Comunitatea Proiectului Be-Cultour, cu rolul de regiune-în-oglindă, pentru a beneficia de schimburi de bune practici urmare a acțiunilor consorțiului constituit la nivelul a 6 regiuni din Europa, printre care și Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.

Cele două evenimente organizate în luna septembrie au reunit pentru prima dată în format fizic circa 30 de reprezentanți din Comunitatea Be.Cultour, pentru a dezbate și identifica provocările și soluțiile pentru turismul cultural circular, cu componenta de mediu, prin împărtășirea abordărilor și strategiilor implementate la nivelul regiunilor reprezentate, consolidând astfel cooperarea între organizațiile implicate. Delegația română a fost reprezentată de Directorul Executiv al Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune (APTOR), dl. Alexandru Chira, și expertul tehnic în turism din partea Departamentului de Dezvoltare Regională, Proiecte și Relații Internaționale din cadrul ADR Nord-Vest, dl. Marian Alca.

Prima zi a fost dedicată unei vizite de studiu regiunea urbană Stadsregio Parkstad Limburg din Olanda, unde au fost organizate întâlniri cu actorii locali relevanți care au contribuit la dezvoltarea turismului din zona, prin implicarea primăriilor din regiunea respectivă în implementarea unui plan de promovare a patrimoniului local cu o istorie de peste 2000 de ani. Viziunea care a stat la baza acestui plan a fost construită în jurul a 5 linii temporale care evidențiază cele mai importante tranziții din regiune, fiecare dintre acestea lăsând o amprentă unică asupra peisajului, arhitecturii și culturii regiunii: Perioada romană (750 î.Hr.-500 d.Hr.), Perioada medievală (500-1800), Mineritul și orașul modern (1900-1965), Perioada de tranziție – închiderea minelor (1965-2000), Noul elan: turismul și primăvară culturală (2020-prezent).

Implementarea acestui plan a condus la reabilitarea, restaurarea și introducerea în circuite turistice tematice ale unor obiective emblematice pentru cele 5 perioade identificate. A urmat apoi un tur ghidat al orașului Heerlen și al domeniului castelului Schaesberg (secol XVI-XVII), unde au fost prezentate atelierele folosite de meșteșugarii locali pentru restaurarea castelului.

A doua zi au fost organizate dezbateri pornind de la oportunitățile turismului circular în era post pandemică, fiind abordate teme precum: investiții circulare pentru infrastructură (care permit reutilizarea resurselor într-un mod sustenabil și responsabil, urmărind reducerea presiunii turistice asupra destinațiilor și reinvestirea profiturilor în comunitățile locale), mobilitate și servicii turistice, digitalizare și gestionarea inteligentă a datelor, sinergii în cadrul rețelelor de inovare în materie de patrimoniu, stimularea inovării și a spiritului antreprenorial la nivel local prin intermediul turismului cultural, consolidarea capitalului uman în direcția unei dezvoltări centrate pe individ.

La finalul dezbaterilor, participanții din 13 țări s-au implicat în redactarea unor recomandări de politici publice pentru sprijinirea turismului circular la nivelul Uniunii Europene.

La nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, Strategia Sectorială de Turism 2021-2027 recent elaborată, cu implicarea autorităților publice din regiune, va sta la baza viitoarelor finanțări în domeniul turismului cultural din regiune.

Articol de Marian Alca – expert tehnic turism

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „Modernizarea infrastructurii în vederea creării unui centru de consiliere, formare şi orientare vocaţională în Municipiul Gherla”
Articolul următor
A fost semnat contractul aferent proiectului „Construire Centru comunitar de igienă şi sănătate şi Construire Centru social pentru copii aflaţi în situaţie de risc social”
Meniu
Sari la conținut