Anunț-finalizare implementare proiect „Consolidarea dialogului între APL și ecosistemele antreprenoriale din Regiunea Nord-Vest” Cod SIPOCA 927/MySMIS2014 – 150753

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de beneficiar, a finalizat proiectul cu titlul “Consolidarea dialogului între APL și ecosistemele din regiunea Nord-Vest”, cu o finanțare în valoare de 400.237,22 lei asigurată din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Proiectul, implementat în perioada august 2022 – septembrie 2023, cu o perioadă de contractare: 17.08.2022-17.10.2023, a avut ca obiectiv îmbunătățirea colaborării între ADR Nord-Vest, alte ONG-uri și/sau parteneri sociali, autorități publice locale și ecosisteme antreprenoriale (reprezentate prin ONG-uri antreprenoriale, hub-uri, organizații patronale, clustere, Camere de Comerț, etc.) din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest în vederea facilitării dialogului cu privire la dezvoltarea locală.

Prin implementarea activităților proiectului s-au obținut următoarele rezultate principale:

  • Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.
  • Consolidarea celor 6 Parteneriate pentru Dezvoltare Locală încheiate anterior implementării prezentului proiect.
  • Încheierea, între ADR Nord-Vest și autorități publice locale, ONG-uri și/sau parteneri sociali, a 10 noi Parteneriate pentru Dezvoltare Locală, care vor fi active pe perioada de implementare a proiectului și funcționale timp de 6 luni după finalizarea acestuia.
  • Selectarea și implicarea în activitățile proiectului a 101 reprezentanți ai grupului țintă.
  • Organizarea și desfășurarea a două cursuri de formare la Zalău (15-17 noiembrie 2022) și Bistrița (15-17 martie 2023), în urma cărora un număr de 50 de participanți au dobândit competențe în facilitarea dialogului cu privire la dezvoltarea locală și în elaborarea de strategii și monitorizarea acestora.
  • O metodologie de facilitare a dialogului cu privire la dezvoltarea locală disponibilă pe site-ul ADR Nord-Vest accesând link-ul următor: Metodologie pentru facilitarea dialogului între APL-uri și ecosistemul antreprenorial din Regiunea Nord-Vest [fișier PDF]

Date de contact: AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST
Adresa: Calea Dorobanților, Nr.3, loc. Cluj-Napoca, județul Cluj
Telefon: 0264-431550 interior 815, Fax.0264-439222
Email: comunicare.poca@nord-vest.ro, www.nord-vest.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Articolul anterior
Corrigendum pentru Ghidurile Solicitantului aferente apelurilor de proiecte 311.A și 312.A
Articolul următor
Achiziție servicii poștale și servicii de curierat rapid
Meniu
Sari la conținut