Corrigendum pentru Ghidurile Solicitantului aferente apelurilor de proiecte 311.A și 312.A

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), emite un set de CORRIGENDUM-URI pentru ghidurile aferente apelurilor de proiecte PRNV/2023/311.A/1 și PRNV/2023/312.A/1.

A.D.R. Nord-Vest publică următoarele:

CORRIGENDUM nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 311.ACreșterea eficienței energetice în regiune ca parte a investițiilor în sectorul locuințelor și  anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/311.A/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Acest Corrigendum modifică și completează următoarele:

Perioada de depunere a proiectelor – 8 decembrie 2023, ora 10:00 – 8 august 2024, ora 10:00;
Cap. 5.2.1. Criteriile generale privind eligibilitatea activităților;
Anexa I.1 – Declarația unică;
Anexa III.1 -Model cadru grilă de verificare a eligibilității;
Anexa IV.1 – Contract de delegare administrator de schemă de ajutor de minimis;
Anexa II.15 – Mecanismul de finanțare a IMM-urilor;
Anexa V – Contractul de finanțare;
Anexa II.1 – Grila de evaluare tehnică și financiară.

 

CORRIGENDUM nr. 2 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 312.ASprijinirea eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri de patrimoniu și  anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/312.A/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Acest Corrigendum modifică și completează următoarele:

Anexa II.14 Bugetul proiectului și lista de echipamente și lucrări;
Anexa IV Contractul de finanțare.

Prevederile deciziilor intră în vigoare începând cu data publicării corrigendum-urilor și ale ghidurilor consolidate pe pagina de internet a Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro la secțiunea specifică apelului de proiecte.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

  

Articolul anterior
Închiriere sală de conferințe
Articolul următor
Anunț-finalizare implementare proiect „Consolidarea dialogului între APL și ecosistemele antreprenoriale din Regiunea Nord-Vest” Cod SIPOCA 927/MySMIS2014 – 150753
Meniu
Sari la conținut