Achiziție servicii poștale și servicii de curierat rapid

Agentia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autotitate Contractantă, vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică Servicii poștale și de curierat rapid pentru perioada 01.02.2024-31.01.2025.

Vă rugăm să trimiteți oferta de preț pentru următoarele servicii:

Pentru trimiteri naționale:
1.plic (maxim 1kg)
2.Kg suplimentar

Pentru trimiteri locale:
3.plic (maxim 1kg)
4.Kg suplimentar

Pentru zona 2:
5.plic (maxim 1kg)
6.Kg suplimentar

7.Pret pe KM suplimentar

Confirmare de primire:
Taxa asiguratorie:
Retur:
Confirmare de primire:
Ramburs:
Pretul pentru servicii de livrare sub 24 ore:
Index combustibil

Condiții obligatorii:
-disponibilitate pentru PRELUARE COMENZI până la ora 16:30, iar în cazuri speciale, la cererea beneficiarului pana la ora 18 de la sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 3 și de la sediile din filiale din Oradea, Baia-Mare, Satu Mare, Bistrița, Zalău
-termen livrare maximum 24 ore

Cod CPV 64100000-7- SERVICII POSTALE SI DE CURIERAT

Valoarea estimată 30.000 lei +TVA în funcție de valoarea comenzilor
Ofertanții interesați, vor oferta prețul unitar cu și fără TVA, pentru fiecare poziție în parte.
Ofertetele se trimit pe email la adresa achizitii@nord-vest.ro.

Limba de redactare a ofertei este limba română.
Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Prețul cel mai scăzut.
Informații suplimentare se pot obține de la Autoritatea Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro în atenția Biroului de Achiziții Publice.

Termen depunere oferte 03.11.2023.

Articolul anterior
Anunț-finalizare implementare proiect „Consolidarea dialogului între APL și ecosistemele antreprenoriale din Regiunea Nord-Vest” Cod SIPOCA 927/MySMIS2014 – 150753
Articolul următor
Achiziție închiriere sală de conferință pentru probă scrisă concurs post vacant
Meniu
Sari la conținut