Al doilea Corrigendum pentru Ghidul Solicitantului aferent apelului de proiecte 111

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), emite CORRIGENDUM nr.2 pentru ghidul aferent apelului de proiecte PRNV/2023/111/1.

A.D.R. Nord-Vest publică următoarele:

CORRIGENDUM nr. 2 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 111 – Proiecte din domenii de specializare inteligentă (cercetare) pentru întreprinderi din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/111/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Scopul acestui corrigendum:

s-a identificat necesitatea detalierii unor prevederi cu scopul de a clarifica interpretarea lor
s-au identificat erori materiale care puteau crea confuzie în procesul de scriere și implementare a proiectelor
s-a identificat necesitatea detalierii unor prevederi cu scopul de a clarifica interpretarea lor;
s-a identificat necesitatea amânării depunerii proiectelor pentru o dată ulterioară

Din acest considerent, se modifică și completează:

Ghidul Solicitantului,  capitolele: 4.1; 4.3.1 și 4.3.2. – Perioada de depunere este 27 noiembrie 2023, ora 10:00 – 27 mai 2024, ora 10:00
Anexa III.1 Declarația unică, Secțiunea B, Cerința 9;
Anexa III.4 Model studiu de piață/cercetare;
Anexa III.5 – Macheta financiară;
Anexa VII Contractul de finanțare + condiții specifice

Conform documentelor emise de Autoritatea de Management prevederile intră în vigoare începând cu data publicării corrigendum-ului și al ghidului consolidat pe pagina de internet a Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro în secțiunea specifică a acestui apel de proiecte.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

  

Articolul anterior
Un an de la aprobarea oficială a Programului Regional Nord-Vest 2021-2027
Articolul următor
ADR Nord-Vest va gestiona fonduri europene de peste 750 mil. Euro destinate investițiilor în infrastructura publică de sănătate a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest
Meniu
Sari la conținut