Agenția

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest este o organizaţie regională de sine stătătoare, înfiinţată în conformitate cu Legea 151/1998 (legea dezvoltării regionale, abrogată ulterior de Legea 315/2004), prin Hotărârea nr. 4/ 16.12.1998 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest,  ca organism de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce acţionează în domenii specifice dezvoltării regionale.

Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest este coordonatorul şi editorul a patru Planuri de Dezvoltare Regională (PDR), elaborate în parteneriat cu Comitetul de Planificare Regională: PDR 2000-2002, PDR 2004-2006, PDR 2007-2013 şi PDR 2014-2020.

În ceea ce priveşte programele regionale, ADR Nord-Vest a fost autoritate de implementare a fondurilor de pre-aderare, în cadrul Programelor Phare CES şi guvernamentale, în perioada 1999-2009.

Pentru perioada 2007-2013, ADR Nord-Vest a îndeplinit rolul de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional POR – REGIO, cofinanţat din fondurile structurale; Autoritatea de Management pentru POR 2007-2013 fiind Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP).

În luna martie 2013, Ministerul Economiei (în calitatea sa de Autoritate de Management a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice – POS CCE) şi ADR Nord-Vest au semnat un acord prin care cel dintâi a delegat un număr de atribuţii Organismului Intermediar POSCCE stabilit în cadrul ADR Nord-Vest, atribuţii care vizează implementarea Axei Prioritare 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient şi, ulterior, din 2014, a Axei Prioritară 3 – Operaţiunea 3.1.1 ,,Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile conexe”.

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest a fost implicată, încă de la înfiinţarea sa, în diverse parteneriate importante din punct de vedere strategic prin care susţine obiectivele de dezvoltare regională, dintre care amintim:

Nume organizaţie

Calitate ADR Nord-Vest

Asociaţia Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională din România ROREG

Membru fondator

Asociaţia Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială (P.R.O.I.S.N.V.)

Membru fondator

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea BRECO – pentru graniţa România-Ungaria

Membru fondator

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava – pentru graniţa România-Ucraina

Membru fondator

Asociaţia Cluj Capitală Culturală 2021

Membru fondator

 

Alte parteneriate:

Protocol de colaborare cu Facultatea de Studii Europene – Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Protocol de colaborare în plan regional încheiat cu Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.A., Sucursala Cluj

Acord de colaborare în cadrul Consorţiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest

STRUCTURI ASOCIATIVE

ADR Nord-Vest a facilitate, începând cu anul 2008, crearea de clustere în domenii strategice cu potenţial pentru dezvoltarea economică a regiunii, cum ar fi energia geotermală şi apa, energiile regenerabile, fabricarea mobilierului, sectorul IT etc.

ADR Nord-Vest a fost inițiatorul a trei dintre cele şapte clustere existente la nivel regional –  Clusterul Mobilier Transilvan, Cluj IT şi TREC Transylvania Energy Cluster, având calitatea de membru fondator sau membru cu rol de catalizator în asociaţiile înfiinţate pentru implementarea strategiilor de dezvoltare.