Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest lansează un nou apel de proiecte finanțat prin Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de lider de parteneriat în cadrul proiectului Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord- Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană pentru municipii (altele decât resedințe de județ) și orașe, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic (2D)”, va lansa în data de 24.10.2022 un nou apel de proiecte ca urmare a modificarilor aduse asupra OUG 88/2020, modificată prin OUG nr. 122 din 8 septembrie 2022.

*** ERATĂ

În urma observațiilor venite de la Autoritatea de Management POAT, vă aducem la cunoștință faptul că se vor realiza modificări asupra unui indicator aferent domeniului de investiții „Infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare”. Drept urmare, va fi necesară modificarea metodologiei în acest sens. Astfel, APELUL DE PROIECTE (PENTRU TOATE DOMENIILE) VA FI LANSAT IN DATA DE 24 OCTOMBRIE, ORA 08:00.

Toate informațiile privind eligibilitatea proiectelor, activităților și beneficiarilor, precum și fișele de proiect pot fi consultate aici. Metodologia de selecție se află în consultare publică până la data de 14.10.2022. Beneficiarii eligibili sunt rugați să transmită eventualele observații la adresa poat5d@nord-vest.ro până cel târziu în data de 14.10.2022, la ora 12:00.

Calendarul de desfășurare al apelului de fișe de proiecte:

Modalitatea de depunere a fișelor de proiecte (semnate electronic) constă în transmiterea acestora, împreună cu anexele aferente, la adresa secretariat@nord-vest.ro până cel târziu în data de 28.10.2022, ora 14:00.

Datele de identificare ale operațiunii

Titlul operaţiunii: Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană pentru municipii (altele decât resedințe de județ) și orașe, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic (2D)

Numele programului: Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) 2014-2020

Axa prioritară 1. Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri

Prioritate de investiţie POAT/OS 1.1./ Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature

Cod SMIS proiect 143478, 143479

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „Renovarea/ reamenajarea spațiilor din unitățile școlare Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu și Școala Gimnazială Vasile Alecsandri – Școala Gimnazială Vasile Alecsandri”
Articolul următor
Comisia Europeană a adoptat astăzi Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027
Meniu
Sari la conținut