A fost semnat contractul aferent proiectului „Renovarea/ reamenajarea spațiilor din unitățile școlare Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu și Școala Gimnazială Vasile Alecsandri – Școala Gimnazială Vasile Alecsandri”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Renovarea/ reamenajarea spațiilor din unitățile școlare Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu și Școala Gimnazială Vasile Alecsandri – Școala Gimnazială Vasile Alecsandri”, Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Baia Mare, cod SMIS 154624.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Perioada de implementare a proiectului este de 26 luni, respectiv între data 18.08.2021 și data 30.09.2023, aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 2.074.118,67 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 1.354.177,50 lei.

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „Modernizarea și amenajarea unui spațiu destinat activităților culturale din Municipiul Gherla”
Articolul următor
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest lansează un nou apel de proiecte finanțat prin Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020
Meniu
Sari la conținut