ADR Nord-Vest lansează Ghidul SIMPLIFICAT Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest, ”Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”, Apelul nr. 2

ADR Nord-Vest lansează  Ghidul SIMPLIFICAT Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest, ”Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”, Apelul nr. 2  și anexele aferente, în vederea identificării de proiecte pentru acoperirea alocării bugetare pentru regiunea Nord-Vest.

Termenul limită pentru depunerea fișelor de proiect din domenii aferente specializării inteligente este 5 aprilie 2021, ora 12:00. Depunerea se va face în format electronic, pe adresa de e-mail: inno@nord-vest.ro.

Toate detaliile legate de procesul de depunere și  selecție al fișelor de proiecte se regăsesc în Ghidul Simplificat, care poate fi consultat mai jos.

Corrigendul nr. 2 – 24 Mai 2021

Corrigendum nr. 1 – 30 Martie 2021

Alocarea bugetară la nivelul regiunii Nord-Vest aferentă apelului nr. 2 va fi decisă la sfârșitul procesului de evaluare a fișelor de proiect depuse în cadrul apelului nr. 1, dar nu va depăși alocarea totală pe regiune.

Cu o alocare totală (pentru cele 2 apeluri) de 10.319.095 RON pentru regiunea de dezvoltare Nord-Vest,  Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Administrator al schemei de Ajutor de Minimis la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest, va finanţa elaborarea următoarelor tipuri de documentații tehnico-economice pentru proiectele din domenii aferente Specializării Inteligente:

 • studiu de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;
 • proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;
 • proiectul tehnic de execuție.

Opțional, se poate solicita sprijin și pentru documentații de tipul: plan de afaceri; studiu de marketing;  studiu de oportunitate; studiu geotehnic; studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu;    studiu arheologic, studiu hidrologic;  studiu topografic; documentație cadastrală; precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domenii aferente Specializării Inteligente.

Categoriile de beneficiari eligibili, conform OUG 88/2020,  sunt:

 • unitățile administrativ teritoriale în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/ întreprinderi mici, mijlocii și mari;
 • parteneriatele între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari;
 • universități,
 • institute de cercetare,
 • ONG-uri,
 • alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare,
 • microîntreprinderile
 • întreprinderile mici, mijlocii și mari.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa: inno@nord-vest.ro.

Articolul anterior
ADR Nord-Vest lansează Ghidul SIMPLIFICAT Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest, ”Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”, Apelul nr. 2
Articolul următor
Achiziții servicii destinate certificării de competențe în domeniul achizițiilor publice
Meniu
Sari la conținut