Achiziție servicii poștale și servicii de curierat rapid

Agentia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autotitate Contractantă, vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică Servicii poștale și de curierat rapid pentru perioada 01.02.2024-31.01.2025.

Please send the price offer for the following services:

For national submissions:
1. envelope (maximum 1kg)
2. Additional kg

For local submissions:
3. envelope (maximum 1kg)
4. Additional kg

Pentru zona 2:
5. envelope (maximum 1kg)
6. Additional kg

7. Price per additional KM

Receipt:
Taxa asiguratorie:
Return:
Receipt:
Refund:
The price for delivery services under 24 hours:
Index combustibil

Condiții obligatorii:
-disponibilitate pentru PRELUARE COMENZI până la ora 16:30, iar în cazuri speciale, la cererea beneficiarului pana la ora 18 de la sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 3 și de la sediile din filiale din Oradea, Baia-Mare, Satu Mare, Bistrița, Zalău
-termen livrare maximum 24 ore

CPV code 64100000-7- POSTAL AND COURIER SERVICES

Valoarea estimată 30.000 lei +TVA în funcție de valoarea comenzilor
Ofertanții interesați, vor oferta prețul unitar cu și fără TVA, pentru fiecare poziție în parte.
Ofertetele se trimit pe email la adresa achizitii@nord-vest.ro.

The language of the offer is Romanian.
Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Prețul cel mai scăzut.
Informații suplimentare se pot obține de la Autoritatea Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro în atenția Biroului de Achiziții Publice.

Offer submission deadline 03.11.2023.

Previous Post
Anunț-finalizare implementare proiect „Consolidarea dialogului între APL și ecosistemele antreprenoriale din Regiunea Nord-Vest” Cod SIPOCA 927/MySMIS2014 – 150753
Next Post
Achiziție închiriere sală de conferință pentru probă scrisă concurs post vacant
Menu
Skip to content