Achiziție Servicii Poștale și de Curierat

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autotitate Contractantă, vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică Servicii poștale și de curierat rapid pentru perioada 01.02.2023-31.01.2024.

Vă rugăm să trimiteți oferta de preț pentru următoarele servicii:

Pentru trimiteri naționale:

1. Plic (maxim 1kg);

2. Kg suplimentar;

Pentru trimiteri locale:

3. Plic (maxim 1kg);

4. Kg suplimentar;

Pentru zona 2 :

5. Plic (maxim 1kg);

6. Kg suplimentar;

7. Preț pe Kg suplimentar.

Confirmare de primire:

Taxa asiguratorie:

 Retur:

 Confirmare de primire:

 Ramburs:

Prețul pentru servicii de livrare sub 24 ore:

Condiții obligatorii:

  • Disponibilitate pentru PRELUARE COMENZI până la ora 16:30,  iar în cazuri speciale, la cererea beneficiarului până la ora 18 de la sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 3 și de la sediile din filiale din Oradea, Baia-Mare, Satu Mare, Bistrița, Zalău;
  • Index combustibil;
  • Termen de livrare maximum 24 ore.

Cod CPV 64100000-7- SERVICII POȘTALE ȘI DE CURIERAT

Valoarea estimată: 30.000 lei +TVA în funcție de valoarea comenzilor

Ofertanții interesați, vor oferta prețul unitar cu și fără TVA, pentru fiecare poziție în parte.

Ofertetele se vor trimite pe e-mail la adresa achizitii@nord-vest.ro.

Limba de redactare a ofertei este limba română.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Prețul cel mai scăzut.

Informații suplimentare se pot obține de la Autoritatea Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenția Biroului de Achiziții Publice.

Termen depunere oferte: 18.11.2022

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „Construire infrastructura educațională suport pentru formare profesională (Laborator Școală Profesională)”
Articolul următor
Achiziție servicii de certificare a semnăturii electronice
Meniu
Sari la conținut