Achiziție servicii instruire destinate aprofundării cunoştinţelor în domeniul Legislaţiei muncii aplicată la domeniul litigiilor de muncă

Privind achiziţia de: Servicii instruire destinate aprofundării cunoştinţelor  în domeniul Legislaţiei muncii aplicată la domeniul litigiilor de muncă, pentru 1  salariat (consilier juridic)

Obiect achiziţie: Program formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională;

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

  • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs on-line LEGISLAŢIA MUNCII. LITIGIILE DE MUNCĂ, cu emitere de certificat de participare
  • NUMĂR DE PARTICIPANŢI:  1
  • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:   a doua jumătate a lunii iulie 2020
  • TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE: Speţe în domeniu litigiilor de muncă şi aspecte legislative  în soluţionarea acestora
  • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:  minim 4 ore instruire
  • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: on-line

PREȚ SERVICII:

Prețul total unitar per pachet de formare profesională/ cursant:

  • Maxim 250 lei cu TVA inclusă / cursant

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte 25 iunie  2020 ora 12.00  sau pe email : achizitii@nord-vest.ro

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii educationale pentru educatia timpurie anteprescolara (cresa) si prescolara (gradinita) in Comuna Jucu, sat Jucu Herghelie”
Articolul următor
Achiziție servicii instruire destinate certificării de competenţe în domeniul Achiziţiilor publice
Meniu
Sari la conținut