A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii educationale pentru educatia timpurie anteprescolara (cresa) si prescolara (gradinita) in Comuna Jucu, sat Jucu Herghelie”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii educationale pentru educatia timpurie anteprescolara (cresa) si prescolara (gradinita) in Comuna Jucu, sat Jucu Herghelie”, Beneficiar: UAT Comuna Jucu, cod SMIS 123903.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 -Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Perioada de implementare a Proiectului este de 44 luni, respectiv între data 01.02.2018 și data 30.09.2021.

Valoarea totală a proiectului este de 4.107.534,27 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 3.491.404,13 lei.

Articolul anterior
ACHIZIȚIE SERVICII DE CERTIFICARE A SEMNATURII ELECTRONICE
Articolul următor
Achiziție servicii instruire destinate certificării de competenţe în domeniul Achiziţiilor publice
Meniu
Sari la conținut