Achiziție servicii instruire destinate certificării de competenţe în domeniul Achiziţiilor publice

Privind achiziţia de: Servicii instruire destinate certificării de competenţe în domeniul Achiziţiilor publice pentru 1  salariat (auditor intern)

Obiect achiziţie: Program formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională;

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

  • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs on-line ACHIZIŢII PUBLICE, cu emitere de certificat absolvire ANC pentru ocupaţia de Expert achiziţii publice
  • NUMĂR DE PARTICIPANŢI:  1
  • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: în prima jumătate a lunii iulie 2020
  • TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE: conform standardului ocupaţional pentru ocupaţia de Expert achiziţii publice
  • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:  minim 40 ore instruire
  • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: on-line

Prețul total unitar per pachet de formare profesională/ cursant:

  • Maxim 1000 lei cu TVA inclusă / cursant

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte 25 iunie 2020 ora 12.00  sau pe email: achizitii@nord-vest.ro