Achiziție servicii instruire destinate certificării de competenţe în domeniul Achiziţiilor publice

Privind achiziţia de: Servicii instruire destinate certificării de competenţe în domeniul Achiziţiilor publice pentru 1  salariat (auditor intern)

Obiect achiziţie: Program formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională;

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

  • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs on-line ACHIZIŢII PUBLICE, cu emitere de certificat absolvire ANC pentru ocupaţia de Expert achiziţii publice
  • NUMĂR DE PARTICIPANŢI:  1
  • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: în prima jumătate a lunii iulie 2020
  • TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE: conform standardului ocupaţional pentru ocupaţia de Expert achiziţii publice
  • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:  minim 40 ore instruire
  • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: on-line

Prețul total unitar per pachet de formare profesională/ cursant:

  • Maxim 1000 lei cu TVA inclusă / cursant

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte 25 iunie 2020 ora 12.00  sau pe email: achizitii@nord-vest.ro

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA TEATRULUI AURELIU MANEA, TURDA”
Articolul următor
Achiziție servicii instruire destinate aprofundării cunoştinţelor în domeniul Legislaţiei muncii aplicată la domeniul litigiilor de muncă
Meniu
Sari la conținut