Achiziție servicii de instruire

Privind achiziţia de: Servicii instruire destinate perfecţionării în domeniul utilizării EXCEL LA NIVEL INTERMEDIAR/ AVANSAT

Obiect achiziţie: Program formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională;

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs cu prezenţă fizică, cu emitere de certificat participare
 • NUMĂR DE PARTICIPANŢI:  5
 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: pe parcursul lunii noiembrie 2022
 • TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE:

1. Atelierul de funcții avansate:

• Gruparea funcțiilor prin introducerea precisă a acestora una într-alta pentru a le „personaliza”

• Exemplificarea diferitor funcții, cum ar fi:

 • Categoria „Logic”: IF, IFERROR;
 • Categoria „Text”: Clean, Code, Concatenate, Exact, Find, Lower, Proper, T, Trim, Value,
 • Upper;
 • Categoria „Data”: Day, Days, Edate, Eomonth, Isoweeknum;
 • Categoria „Look-up”: Vlookup, Index, Match, Transpose
 • Categoria „Statistics”: Large; Countifs, Sumif, Sumifs; Averageif; Averageifs; Min; Max;
 • Utilizarea IFERROR pentru a elimina erorile Excel.
 • Focus pe Vlook-up – greșeli generale și le evitam pentru precizie maximă;

2. Tabele pivot

• Construirea și lucrul cu un tabel Pivot pentru a analiza baze de date de orice dimensiune;

• Filtrările pe zona de date;

• Utilizarea opțiunilor de dispunere a tabelului; Schimbarea opțiunilor de generare a subtotalurilor;

• Utilizarea de funcții diferite în zona de date;

• Utilizarea opțiunii „Afișare date ca”

• Utilizarea „Slicer” si „Timeline”

• Crearea de Elemente calculate

• Crearea unui raport PivotChart – Grafic Pivot;

3. Utilizări avansate de validare a datelor

• Prevenirea introducerii datelor incorecte într-o celulă (interzicerea introducerii, generarea de mesaje de atenționare)

• Crearea listelor de selecție în celule și utilizarea lor în grafice interactive.

4. Utilizarea formatărilor condiționate avansate

• Utilizați formatarea condiționată pentru a compara intervale de date;

• Utilizarea funcțiilor în formatarea condiționată pentru a scoate în evidență mai ușor datele importante.

5. Crearea Graficelor

• Crearea unui grafic pentru a analiza informațiile dintr-o baze de date;

• Personalizarea graficelor și crearea șabloanelor;

• Construirea unui Grafic prin selectarea sursei de date;

• Crearea de axe secundare;

6. Alocarea de denumiri pentru Celule și zone selectate și utilizarea avansată a acestora

• Crearea corectă a celulelor numite și utilizarea numelor în formule cu precizie.

• Utilizarea denumirilor ca „constante” în formule complexe și pivoți;

• Utilizarea denumirilor pentru simplificarea formulelor;

• Editarea și ștergerea denumirilor;

7. Consolidarea Datelor

• Centralizarea mai multor tabele din foi de lucru (sheets) sau din fișiere diferite fără copierea manuala a acestora;

8. Transformarea Text în coloane

• Separarea conținutului celulelor dintr-un rând în coloane separate în cazul copierii datelor din fișiere tip .pdf sau din pagini web pentru a aduce tabelul la o formă asemănătoare cu sursa.

• Utilizarea „Text în coloane” pentru eliminarea caracterelor specifice exportului din ERP;

9. Protejarea Foilor de lucru și a registrelor de lucru

• Parolarea fișierelor de lucru pentru deschidere și pentru editare;

• Blocarea și deblocarea celulelor și a foilor de lucru pentru a asigura integritatea unor celule sau formule.

10.Mail Merge – Word + Excel

• Crearea în masa a unor documente personalizate (ex: scrisori pentru recuperare creanțe, comunicări în masă către furnizori/clienți, etichete pentru plicuri, etc) în baza unui șablon WORD și a unei baze de date în EXCEL;

• Utilizarea unei baze de date existente vs. Crearea unei baze de date noi pentru completarea automată;

 • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:  minimum 10 ore de instruire practică
 • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: Cluj-Napoca
 • PREȚ SERVICII: Prețul total unitar per pachet de formare profesională/ cursant:
 • Maximum 550 lei fără TVA  / cursant,
 • Contract – NU

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte: 01.11.2022, ORA 11

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „Amenajarea de sensuri unice şi parcări de biciclete în Municipiul Gherla, în preajma grădiniţelor, şcolilor, liceelor”
Articolul următor
Achiziție servicii organizare de seminarii
Meniu
Sari la conținut