Achiziție servicii de formare profesională

SPECIFICAȚII TEHNICE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ:

Privind achiziţia de: Servicii instruire destinate perfecţionării în domeniul prevenirii, identificării și investigării fraudei pentru 1  salariat (auditor intern)

Obiect achiziţie: Program formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională;

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs autorizat online, cu eliberare certificat de absolvire pentru ocupația de Manager Îmbunătățire Procese (COR 241946), recunoscut de Ministerul Muncii și Protecței Sociale și Ministerul Educației și Educației și Cercetării
 • NUMĂR DE PARTICIPANŢI:  1
 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: noiembrie 2022
 • TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE:
  • Definirea fraudei;
  • Portretul fraudatorului;
  • Identificarea fraudelor;
  • Investigarea fraudelor;
  • Incriminarea fraudelor din punct de vedere civil și penal;
  • Prevenirea fraudelor.
 • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:  minim 32 ore
 • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: online România.
 • PREȚ SERVICII:

Prețul total unitar / cursant: maximum 700 lei fără TVA  / cursant.

Contract – NU

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte: 16.11.2022, ORA 11

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „Construire infrastructura educațională suport pentru formare profesională (Laborator Școală Profesională)”
Articolul următor
Achiziție servicii de certificare a semnăturii electronice
Meniu
Sari la conținut