ACHIZIȚIE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ

Privind achiziţia de: Servicii instruire destinate perfecţionării în domeniul / tematica: EXECUTAREA SILITĂ. COLECTAREA ȘI STINGEREA CREANȚELOR FISCALE pentru 2  salariați (consilier juridic și expert cu rol de ofițer de contract)

Obiect achiziţie: Program formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională; 55100000-1 Servicii hoteliere

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs cu prezenţă fizică, cu emitere de certificat participare
 • NUMĂR DE PARTICIPANŢI: 2
 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: a doua jumătate a  lunii septembrie 2022 pentru unul dintre participanți, a doua jumătate a  lunii octombrie 2022 pentru celălalt participant
 •  TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE:
  • Consideraţii generale privind executarea silită
  • Condiţii generale ale executării silite
  • Titlul executoriu- obiect al executării silite
  • Bunurile supuse executării
  • Participanţii la procedura de executere silită
  • Începerea procedurii de executare silită
  • Incidente în cursul executării silite
  • Reguli privind executarea silită
  • Modalităţi de executare silită
  • Stingerea creanţelor fiscale prin alte modalităţi
  • Contestaţia la executarea silită
  • Codul Fiscal; Definiţii; Taxe şi impozite locale
  • Cadrul legislativ general actualizat al materiei impozitelor și taxelor locale
  • Normele metodologice de aplicare a codului fiscal aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1/2016, nr. 159/2016
  • Venituri propii urmărite indirect de către comp. de specialitate
  • Impozitul pe clădiri rezidențiale, nerezidențiale și mixte datorat de persoanele fizice şi persoanele juridice
  • Impozitul pe terenuri datorat de persoanele fizice şi persoanele juridice
  • Impozitul pe mijloacele de transport
  • Taxa pentru eliberarea certificatelor şi autorizaţiilor de orice fel
  • Taxa pentru reclamă și publicitate
  • Principiile stabilirii impozitelor şi taxelor locale
 • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:  minim 36 ore instruire teoretică
 • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: România
 • PREȚ SERVICII: Prețul total unitar per pachet de formare profesională/ cursant:

Maxim 4500 lei fără TVA/cursant, incluzând şi serviciile hoteliere dacă este cazul.

 1. Oferta va conține în mod specific PREȚUL per participant pentru fiecare perioadă în parte;
 2. Plata se va face per participant (factură individuală), în termen de maxim 30 zile calendaristice, de la data începerii programului de formare
 3. Pentru cazurile în care un cursant nu poate participa la curs din motive neprevăzute, ofertantul va accepta: fie modificarea perioadei de participare la programul de instruire, fie înlocuirea cu un alt salariat.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte 26.07.2022 ORA 11

Articolul anterior
ADR Nord-Vest și INNO lansează în luna august proiectul educativ StartUp LevelUP
Articolul următor
ACHIZIȚIE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ
Meniu
Sari la conținut