ACHIZIȚIE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ

Privind achiziţia de: Servicii instruire destinate perfecţionării în domeniul Achizițiilor publice (aspecte practice și noutăți legislative) pentru 13 salariați

Obiect achiziţie: Program formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională; 55100000-1 Servicii hoteliere

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs cu prezenţă fizică, cu emitere de certificat participare
 • NUMĂR DE PARTICIPANŢI: 13
 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: pe parcursul lunilor august-octombrie
 • TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE:
  • Cadrul legislativ privind achizițiile publice; Documente de programare a achizițiilor publice,
  • Strategia anuală a achizițiilor publice și Programul anual al achizițiilor publice
  • Prezentarea instituțiilor cu atribuții în domeniul achizițiilor publice: ANAP, CNSC, Curtea de Conturi etc.;
  • Praguri valorice și proceduri de atribuire; Elaborarea documentației de atribuire. Rolul DUAE
  • Strategia de contractare: Alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare; Alegerea și justificarea criteriului de atribuire;
  • Platforma SEAP
  • Dosarul de achiziție
  • Modificările aduse legislației în domeniul achizițiilor
  • Noutăți privind derularea procedurilor de achiziție publică cuprinse în Instrucțiuni și Puncte de vedere emise de ANAP
  • Documente de programare a achizițiilor publice, Strategia anuală a achizițiilor publice și Programul anual al achizițiilor publice
  • Publicarea anunțurilor: de intenție, de participare și de atribuire
  • Reguli speciale de transparență, de comunicare și transmitere a datelor și de evitare a conflictelor de interese
  • Proceduri de achiziții publice: Procedura simplificată, licitația deschisă, licitația restrânsă, dialogul competitiv etc.
  • Sistemul electronic de achiziții publice – SEAP
  • Atribuirea contractelor de achiziții publice; Oferte alternative, subcontractanți; Criterii de calificare și selecție; Criterii de atribuire; Soluționarea contestațiilor
 • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: minim 36 ore instruire teoretică
 • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: România
 • PREȚ SERVICII: –  Prețul total unitar per pachet de formare profesională/ cursant:

Maxim 6700 lei fără TVA/cursant, incluzând şi serviciile hoteliere dacă este cazul.

Contract : NU

Alte menţiuni:

 1. Oferta va conține în mod specific PREȚUL per participant pentru fiecare perioadă în parte;
 2. Plata se va face per participant (factură individuală), în termen de maxim 30 zile calendaristice, de la data începerii programului de formare
 3. Pentru cazurile în care un cursant nu poate participa la curs din motive neprevăzute, ofertantul va accepta: fie modificarea perioadei de participare la programul de instruire, fie înlocuirea cu un alt salariat.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte 26.07.2022, ORA 11

Articolul anterior
ACHIZIȚIE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ
Articolul următor
ACHIZIȚIE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ
Meniu
Sari la conținut