ACHIZIȚIE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ

SPECIFICAȚII TEHNICE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ:

Privind achiziţia de: Servicii instruire destinate perfecţionării în domeniul Controlului intern pentru 1  salariat (consilier juridic)

Obiect achiziţie: Program formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională; 55100000-1 Servicii hoteliere

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs cu prezenţă fizică, cu emitere de certificat participare
 • NUMĂR DE PARTICIPANŢI:  1
 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: a doua jumătate a lunii august 2022
 • TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE:
  • Modificările aduse Codului controlului intern managerial prin OSGG nr. 600/2018 și implicațiile acestora asupra documentelor întocmite în cadrul instituțiilor publice;
  • Comisia de monitorizare: rol, componentă, atribuții, secretariatul tehnic al Comisiei, documente obligatorii, niveluri de conducere;
  • Erori privind organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare;
  • Responsabilități ale ordonatorului principal de credite în domeniul controlului intern prevăzute de OSGG nr. 600 / 2018;
  • Planificarea activităților și programul de dezvoltare în conformitate cu OSGG nr. 600/2018;
  • Completarea situațiilor centralizatoare anuale;
  • Evaluarea sistemului de control intern managerial (noua scară de evaluare a sistemului de control intern);
  • Elaborarea raportului asupra sistemului de control intern;
  • Autoevaluarea și completarea chestionarului de autoevaluare – noutățile aduse de OSGG nr. 600/2018;
  • Controlul intern managerial la entitățile publice. Cadru, necesitate, rol, relevanță;
  • Relația cu controlul intern/financiar – preventiv propriu și delegat;
  • Implementarea celor 16 standarde – discuții și modele aplicate pe toate standardele;
  • Exemple de indicatori în domeniul resurselor umane, salarizării, contabilității, achiziții etc;
  • Evaluarea calității indicatorilor de monitorizare a performanțelor;
  • Implementarea unui sistem coerent de monitorizare a performanțelor în entitate;
  • Exemplu de procedură operațională privind monitorizarea performanțelor;
  • Raportul anual de monitorizare a performanțelor şi informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității în vederea analizării şi aprobării în Comisia de monitorizare;
  • Deficiențe şi erori posibile privind monitorizarea performanțelor.
 • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:  minimum 42 de ore instruire teoretică
 • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: România

Valoare estimata: Maximum 5500 lei fără TVA /cursant, incluzând şi serviciile hoteliere dacă este cazul

Contract: NU

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr. 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email: achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte: 07.07.2022, ORA 12.

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „Construire Locuințe Sociale și Centru comunitar integrat medico-social în municipiul Carei”
Articolul următor
Patru noi obiective turistice și de patrimoniu din regiune vor fi reabilitate prin PNRR
Meniu
Sari la conținut