A fost semnat contractul aferent proiectului „Construire Locuințe Sociale și Centru comunitar integrat medico-social în municipiul Carei”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Construire Locuințe Sociale și Centru comunitar integrat medico-social în municipiul Carei”, Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Carei, cod SMIS 153893.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 –Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Perioada de implementare a proiectului este de 43 luni, respectiv între data 01.06.2020 și data 31.12.2023, aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 13.158.805 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 12.500.864,77lei.

Articolul anterior
Revitalizarea Orașelor Fortărețe (RFC) – Bilanț de cooperare
Articolul următor
ACHIZIȚIE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ
Meniu
Sari la conținut