Achiziție servicii de catering

Privind achiziţia de: Servicii de catering pentru seminarul de instruire al beneficiarilor de proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 8

Obiect achiziție: Servicii de catering pentru seminarul de instruire al beneficiarilor de proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 8

Descriere obiect achiziție (specificații tehnice): Servicii de catering pentru seminarul de instruire al beneficiarilor de proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 8

Locația: Biroul Județean al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest din incinta Palatului Administrativ Zalău, județul Sălaj

Cod CPV: 55500000-5 Servicii de catering

Perioada: 10 februarie 2023

Descriere obiect achiziție:

Organizarea unui seminar de instruire al beneficiarilor de proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 8

               Servicii de catering/ coffee break pentru un număr estimativ de 25 de persoane:

  • Cafea, lapte, zahăr alb/brun – 0.1 l/persoană;
  • Ceai de fructe, apă fierbinte, zahăr alb/brun, miere – 0.2 l/persoană;
  • Apă plată (0,50 l/persoană) și apă minerală (0,50 l/persoană);
  • Patiserie dulce și sărată – pateu cu brânză dulce și stafide, pateu cu gem, pateu cu brânză și ciuperci – 200 g/persoană;
  • Sticksuri și alune;
  • Veselă de unică folosință – tacâmuri, tăvițe de carton, pahare de dimensiuni mari și mici, palete de unică folosință pentru cafea;
  • Față de masă. 

Valoarea estimată în lei fără TVA: 70 lei/persoană

Livrarea se va face în data de 10 februarie 2023, la ora 9:20, la Biroul Județean ADR NV, situat în incinta Palatului Administrativ Zalău (Clădirea Prefecturii), etajul II, camera 227, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 12, Zalău 450058, județul Sălaj.

Oferta financiară va fi prezentată în lei cu şi fără TVA şi va conţine costurile grupate astfel:                                           

  • Cost servicii catering / participant;
  • Cost total eveniment.

Oferta financiară se întocmește în lei, cu și fără TVA

Contract: Nu

Termen de livrare/prestare/executare: 10 februarie 2023

Alte menţiuni:

  • Numărul final de participanţi se va confirma cu o zi înaintea evenimentului, iar acesta poate fi mai mare sau mai mic faţă de numărul estimat inițial

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut / total ofertă, în condițiile îndeplinirii în totalitate a cerințelor și specificațiilor tehnice. 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte 09.02.2023 ora 10:00

Articolul anterior
Invitaţie de înscriere la sesiunea de curs în regim gratuit, derulată în luna martie 2023 prin proiectul cod MySMIS 150753/SIPOCA 927, cofinanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020
Articolul următor
Achiziție servicii organizare de seminarii
Meniu
Sari la conținut