Achiziție de servicii de catering

Privind achiziţia de: Servicii catering pentru 12 octombrie 2022, la sediul ABC Incubator, str. Constantin Brâncuși 55-59 Cluj-Napoca

Obiect achiziţie: Asigurarea serviciilor de catering pentru eveniment Info Day – Oportunități de finanțare pentru digitalizarea industriei, în data de 12 octombrie, la ABC Incubator, Strada Constantin Brâncuși 55-57-59, Cluj-Napoca, proiect ADMA TranS4Mers – 101037866

Sursa de finanţare:  Bugetul proiectului ADMA TranS4MErs

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

Servicii catering pentru un număr estimat de 25 persoane.

Coffee break compus din: Cafea (1 cafea/participant) // Apa minerală & plată la sticle de 0,5 L (1 buc/participant) // Selecție de ceaiuri (minim 3 tipuri), patiserie dulce și sărată (75g/persoană)

Bufet rece: minuturi, tartine, finger food, brânzeturi (cantitate aproximtaiv 300 gr/participant) inclusiv variante vegetariene și fructe (100 g/pers),

Valoarea estimată (fără TVA): 90 lei + TVA  

Numărul final de participanți se va anunța cu o zi înaintea evenimentului.

Livrarea se va face în ziua de 12 octombrie 2022, la ora 12:00 la sediul ABC Incubator, str. Constantin Brâncuși 55-59 Cluj-Napoca

Oferta financiară se întocmeşte în lei cu şi fără TVA şi va conţine costurile grupate astfel:

  • Cost servicii catering/participant;
  • Cost total eveniment pentru 25 persoane.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Termen depunere oferte 10.10.2022, ORA 12

Limba de redactare a ofertei este limba română.

Alte menţiuni:

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritatea Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „Modernizarea și amenajarea unui spațiu destinat activităților culturale din Municipiul Gherla”
Articolul următor
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest lansează un nou apel de proiecte finanțat prin Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020
Meniu
Sari la conținut