Achiziție de servicii de închiriere sală de evenimente și servicii de catering

Privind achiziția de: Servicii de închiriere sală de evenimente și servicii de catering.
Obiect achiziție: Achiziția de servicii de închiriere sală de evenimente și servicii de catering în vederea organizării sesiunii de instruire pentru angajații Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest cu privire la măsurile și politica antifraudă a Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027.

Descriere obiect achiziție (specificații tehnice):
I. Servicii închiriere sală de conferințe

 • Locația sălii: Municipiul Cluj-Napoca, fiind excluse locațiile situate la subsol sau la demisol
 • Data organizării evenimentului: 22 februarie 2024
 • Disponibilitate în intervalul orar 13:00 – 17:00
 • Numărul estimat de participanți – 199
 • Capacitatea sălii – minimum 199 de locuri
 • Dotări minime:
  • sistem de sonorizare
  • internet wireless
  • 2 microfoane mobile
  • 1 videoproiector
  • 1 ecran de proiecție

• Organizarea sălii trebuie să fie tip teatru.

Valoarea estimată a serviciilor de închiriere a sălii de conferință: maximum 3.400 RON/zi + TVA

II. Servicii de servire a mesei

a) WELCOME COFFEE

• Cafea, ceai, zahăr/miere, lapte, paletine, apă plată (minimum 250 ml/participant), apă minerală (minimum 250 ml/participant)
• Patiserie dulce și sărată (minimum 100 g/participant)

Valoarea estimată a serviciilor de „Welcome Coffee”: 22 RON/persoană + TVA

b) COFFEE BREAK
• Cafea, ceai, zahăr/miere, lapte, paletine, apă plată (minimum 250 ml/participant), apă minerală (minimum 250 ml/participant)
• Patiserie dulce și sărată (minimum 100 g/participant)
Valoarea estimată a serviciilor de „Coffee Break”: 22 RON/persoană + TVA

Oferta financiară va fi prezentată pentru fiecare serviciu în parte, indicându-se prețul cu și fără TVA . Se specifica pentru fiecare servici in parte pretul unitar fara TVA si cu TVA ul defalcat de 9% sau 19% dupa caz.

Accesoriile de tipul – fețe de masă, veselă, pahare, tacâmuri, condimente etc. – vor fi asigurate în funcție de numărul de participanți comunicat de autoritatea contractantă și vor fi din materii prime regenerabile. Nu se acceptă pahare, cești, tacâmuri de unică folosință confecționate din plastic. De asemenea, se va asigura curățenia la locul servirii mesei.

Produsele care intră în componența serviciilor de „Welcome Coffee” și de „Coffee Break” trebuie să fie proaspete, bine preparate, calde sau reci, în funcție de preparat și de recomandarea de servire a acestuia, iar prestarea serviciilor trebuie să respecte normele stabilite de legislația în vigoare.
Numărul final de participanţi se va confirma cu o zi înaintea evenimentului, iar acesta poate fi mai mare sau mai mic faţă de numărul estimat inițial.

Contract: NU
Termen de livrare/prestare/executare conform cu specificațiile tehnice

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut, în condițiile îndeplinirii în totalitate a cerințelor și specificațiilor tehnice.

Termen depunere oferte 07.02.2024

Ofertele se trimit pe email la adresa achizitii@nord-vest.ro
Limba de redactare a ofertei este limba română.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Articolul anterior
A fost semnat proiectul „Creșterea eficienței energetice și reabilitarea clădirii situate în Oradea strada Republicii nr.35, Cod SMIS 300542”
Articolul următor
Achiziția de servicii de instruire
Meniu
Sari la conținut