Achiziția de servicii de formare profesională în domeniul turismului

Privind achiziţia de: servicii de formare profesională în domeniul standardelor și practicilor utilizate în dezvoltarea turismului durabil

Obiect achiziţie: program de instruire (perfecționare profesională) cu certificare GSTC

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice): formare profesională în domeniul standardelor și practicilor utilizate în dezvoltarea turismului durabil, inclusiv certificarea de către Consiliul Global pentru Turism Sustenabil – GSTC, pentru o persoană

Perioada: lunile mai-iunie 2024
Durata: minim 12 ore
Locul desfășurării programului de formare profesională: online
Sursă finanțare: AT PR NV

Tematicile cursului/instruirii:

 • Managementul eficient al turismului durabil
  • Înțelegerea rolurilor și criteriilor GSTC;
  • Învățarea și discutarea problemelor relevante legate de durabilitate și a tendințelor în domeniul turismului;
  • Familiarizarea cu principiile managementului durabil și discutarea celor mai bune practici.
 • Impactul socioeconomic și beneficiile pentru comunitățile locale
  • Înțelegerea problemelor și provocărilor legate de impactul socioeconomic al turismului;
  • Învățarea despre practicile de durabilitate care abordează eficient impactul socioeconomic al turismului;
  • Discutarea aplicării practice a criteriilor GSTC printr-un studiu de caz.
 • Conservarea și promovarea patrimoniului cultural
  • Înțelegerea problemelor și provocărilor legate de impactul turismului asupra patrimoniului cultural;
  • Învățarea celor mai bune practici privind reducerea impactului negativ al activităților turistice asupra patrimoniului cultural;
  • Discutarea modului în care să se maximizeze beneficiile turismului pentru comunități, vizitatori și culturile locale, prin practici sustenabile.
 • Managementul resurselor și conservarea mediului înconjurător
  • Înțelegerea problemelor și provocărilor legate de impactul turismului asupra mediului;
  • Învățarea celor mai bune practici privind reducerea amprentei asupra mediului înconjurător și contribuția pozitivă la conservarea acestuia;
  • Abordarea modului în care se poate dezvolta mediul de afaceri fără a dăuna semnificativ mediul înconjurător.
 • Evaluare și certificare GSTC

Contract: NU
Termen de livrare/prestare/executare: mai-iunie 2024
Valoarea estimată: 2800 lei fără TVA / cursant

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritatea Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.
Termen depunere oferte: 11.04.2024, ORA 11.

Articolul anterior
Achiziția de servicii de formare profesională în domeniul turismului
Articolul următor
Achiziția de servicii de formare profesională în domeniul achizițiilor publice
Meniu
Sari la conținut