Achiziția de servicii de formare profesională în domeniul turismului

Privind achiziţia de: servicii de formare profesională în domeniul standardelor și practicilor utilizate în dezvoltarea turismului durabil

Obiect achiziţie: program de instruire (perfecționare profesională) cu certificare GSTC

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice): formare profesională în domeniul standardelor și practicilor utilizate în dezvoltarea turismului durabil, inclusiv certificarea de către Consiliul Global pentru Turism Sustenabil – GSTC, pentru o persoană

Perioada: lunile mai-iunie 2024
Durata: minim 12 ore
Locul desfășurării programului de formare profesională: online
Sursă finanțare: fonduri proprii

Tematicile cursului/instruirii:

 • Managementul eficient al turismului durabil
  • Înțelegerea rolurilor și criteriilor GSTC;
  • Învățarea și discutarea problemelor relevante legate de durabilitate și a tendințelor în domeniul turismului;
  • Familiarizarea cu principiile managementului durabil și discutarea celor mai bune practici.
 • Impactul socioeconomic și beneficiile pentru comunitățile locale
  • Înțelegerea problemelor și provocărilor legate de impactul socioeconomic al turismului;
  • Învățarea despre practicile de durabilitate care abordează eficient impactul socioeconomic al turismului;
  • Discutarea aplicării practice a criteriilor GSTC printr-un studiu de caz.
 • Conservarea și promovarea patrimoniului cultural
  • Înțelegerea problemelor și provocărilor legate de impactul turismului asupra patrimoniului cultural;
  • Învățarea celor mai bune practici privind reducerea impactului negativ al activităților turistice asupra patrimoniului cultural;
  • Discutarea modului în care să se maximizeze beneficiile turismului pentru comunități, vizitatori și culturile locale, prin practici sustenabile.
 • Managementul resurselor și conservarea mediului înconjurător
  • Înțelegerea problemelor și provocărilor legate de impactul turismului asupra mediului;
  • Învățarea celor mai bune practici privind reducerea amprentei asupra mediului înconjurător și contribuția pozitivă la conservarea acestuia;
  • Abordarea modului în care se poate dezvolta mediul de afaceri fără a dăuna semnificativ mediul înconjurător.
 • Evaluare și certificare GSTC

Contract: NU
Termen de livrare/prestare/executare: mai-iunie 2024
Valoarea estimată: 2800 lei fără TVA / cursant

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritatea Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.
Termen depunere oferte: 11.04.2024, ORA 11.

Articolul anterior
Achiziție Servicii de accesare legislație în format electronic, accesare spețe în domeniul Fiscal, Resurse Umane, Management și Juridic
Articolul următor
Achiziția de servicii de formare profesională în domeniul turismului
Meniu
Sari la conținut