ACHIZIȚIE DE PUBLICARE A DOUĂ ANUNŢURI ÎN PRESA SCRISĂ

SPECIFICAŢII TEHNICE:

Privind achiziția de:  publicarea a două anunțuri în presa scrisă în vederea declanșării etapei de încadrare, în vederea obținerii avizului de mediu pentru „Planul de Dezvoltare Regională pentru Regiunea Nord-Vest 2021-2027” în conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004

Descriere obiect achiziţie: (specificatii tehnice)

Publicarea a două anunțuri distincte, la interval de trei zile, într-o publicație tipărită cu profil general, distribuit la nivel regional sau național, ce apare zilnic (cel puțin de luni până vineri).

Anunțurile vor fi publicate în paginile pentru mica publicitate, la categoria ”Anunțuri de mediu” (dacă există).

Fiecare anunț se va încadra în 1150 de caractere (cu spații incluse) sau 160 de cuvinte.

Fiecare anunț va fi publicat o singură dată. Cel de-al doilea anunț va fi publicat într-o ediție separată, la o distanță de 3 zile calendaristice față de primul.

Câte un exemplar corespunzător fiecărei ediții în care sunt publicate anunțurile, se va livra către adresa beneficiarului (ADR Nord-Vest, Calea Dorobanților nr. 3, Cluj-Napoca, cod poștal 400118O), iar spre adresele  de email: secretariat@nord-vest.ro și marius.lazin@nord-vest.ro se va transmite o copie în format PDF a paginilor pe care acestea au fost publicate (în ziua publicării, dar nu mai tâzriu de ore 13:00, pentru fiecare anunț).

Perioada de prestare: Alegerea datelor de publicare se va face ulterior de către Beneficiar, în intervalul februarie-martie 2021, odată cu transmiterea  textului aferent fiecăruia dintre cele două articole (cu bun de tipar)

Valoarea estimată: 700 lei + TVA.

Contract:   Nu.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut / total ofertă, în condițiile îndeplinirii în totalitate a cerințelor și specificațiilor tehnice. 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr. 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email: achizitii@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte: 11.02.2021, ora 15:00

Anunțul nr 1:

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, cu sediul social în satul Rădaia nr. 50, comuna Baciu, județul Cluj și sediul secundar în Cluj-Napoca pe Calea Dorobanților nr. 3, județul Cluj, telefon 0264-431550, fax 0264-439222, e-mail secretariat@nord-vest.ro, în calitate de titular anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru „Planul de Dezvoltare Regională pentru Regiunea Nord-Vest 2021-2027”. Prima versiune a Planului poate fi consultată pe pagina web a titularului: https://www.nord-vest.ro/planul-de-dezvoltare-regionala-2021-2027/. Publicul interesat poate transmite în scris comentarii și sugestii în termen de 18 zile calendaristice de la data publicării acestui anunț (primul anunț), la APM Cluj: Calea Dorobanților nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax 0264-412914, e-mail office@apmcj.anpm.ro.

Anunțul nr. 2:

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, cu sediul social în satul Rădaia nr. 50, comuna Baciu, județul Cluj și sediul secundar în Cluj-Napoca pe Calea Dorobanților nr. 3, județul Cluj, telefon 0264-431550, fax 0264-439222, e-mail secretariat@nord-vest.ro, în calitate de titular anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru „Planul de Dezvoltare Regională pentru Regiunea Nord-Vest 2021-2027”. Prima versiune a Planului poate fi consultată pe pagina web a titularului: https://www.nord-vest.ro/planul-de-dezvoltare-regionala-2021-2027/. Publicul interesat poate transmite în scris comentarii și sugestii în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării acestui anunț (cel de-al doilea anunț), la APM Cluj: Calea Dorobanților nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax 0264-412914, e-mail office@apmcj.anpm.ro.

Articolul anterior
ACHIZIȚIE DE PUBLICARE A DOUĂ ANUNŢURI ÎN PRESA SCRISĂ
Articolul următor
A fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Modernizarea infrastructurii educaţionale universitare de nutriţie şi patologie animală a USAMV Cluj-Napoca la Jucu”
Meniu
Sari la conținut