A fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Modernizarea infrastructurii educaţionale universitare de nutriţie şi patologie animală a USAMV Cluj-Napoca la Jucu”

A fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Modernizarea infrastructurii educaţionale universitare de nutriţie şi patologie animală a USAMV Cluj-Napoca la Jucu”, Beneficiar: Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, cod SMIS 125186.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiţii 10.1 – Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.3 – Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive.

Perioada de implementare a proiectului este de 73 de luni, respectiv între data 01.09.2017 și data 29.09.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 32.969.810,69 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 25.494.071,96 lei.

Articolul anterior
ACHIZIȚIE DE PUBLICARE A DOUĂ ANUNŢURI ÎN PRESA SCRISĂ
Articolul următor
A fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului: Reabilitare și extindere pe orizontală în regim de înălțime D+P+2E Școala gimnazială “George Coșbuc”
Meniu
Sari la conținut