Planul de dezvoltare regională 2021-2027

În urma consultărilor publice anterioare privind Profilul socio-economic și Analiza  SWOT,  s-a elaborat Planul de Dezvoltare Regională (PDR) Nord-Vest 2021-2027 care poate fi consultat mai jos.

Notă:

  1. În data de 18 februarie 2020, Profilul socio-economic aferent PDR Nord-Vest 2021-2027 a fost pus și în consultare publică pe site-ul agenției (https://www.nord-vest.ro/consultare-privind-profilul-socio-economic-draft-1-al-regiunii-nord-vest-aferent-planului-de-dezvoltare-regionala-pdr-pentru-perioada-2021-2027/ ). În perioada 19.02.2020 – 10.03.2020 s-au primit 96 răspunsuri din care 58 au conținut intervenții/comentarii legate de conținutul și modul de structurare a profilului socio-economic, restul apreciind draftul inițial. Toate observațiile primite au fost analizate de experții ADR Nord-Vest și s-a realizat un al doilea draft al Profilului socio-economic.
  2. În data de 20 iunie 2020, primul draft al analizei SWOT aferentă PDR Nord-Vest 2021-2027 a fost pus în consultare publică pe site-ul agenției (http://www.nord-vest.ro/wp-content/uploads/2020/06/SWOT-Draft-PDR-2021-2027.pdf). În perioada 17.06.2020 – 23.06.2020 s-au primit 27 răspunsuri din care 19 au conținut intervenții/comentarii legate de conținutul și modul de structurare a analizei SWOT, restul apreciind draftul inițial. Toate observațiile primite au fost analizate de experții ADR Nord-Vest și s-a realizat un al doilea draft al analizei SWOT.
  3. În luna septembrie, PDR Nord-Vest 2021-2027 a fost supus consultării şi avizării membrilor titlulari şi supleanţi din cadrul Comitetului Regional de Planificare (CRP). Documentul a fost avizat favorabil în cadrul CRP.
  4. În data de 17 februarie 2021 a avut loc ședința Consiuliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, în cadrul căreia s-a prezentat PDR Nord-Vest 2021-2027. Documentul a fost supus la vot și a fost aprobat favorabil prin Hotărârea 542/17.02.2021.

Noutăți: