Planul de dezvoltare regională 2021-2027

În urma consultărilor publice, lansate în prima jumătate a anului 2020 privind Profilul socio-economic și Analiza  SWOT,  s-a elaborat Planul de Dezvoltare Regională (PDR) Nord-Vest 2021-2027.

În luna septembrie, PDR Nord-Vest 2021-2027 a fost supus consultării și avizării membrilor titulari și supleanți din cadrul Comitetului Regional de Planificare (CRP) . În urma avizării favorabile în cadrul CRP, documentul este în prezent lansat în consultare publică.

Termenul limită până la care se pot depune observații sau propuneri de îmbunătățire a Planului de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2021-2027 este 16 octombrie 2020.

Persoanele de contact din partea secretariatului CRP sunt Beatrice Moldovan (email beatrice.moldovan@nord-vest.ro) și Michaela Mihailescu (email michaela.mihailescu@nord-vest.ro), tel 0264 – 431 550 int. 28.

Notă:

  1. În data de 18 februarie 2020, Profilul socio-economic aferent PDR Nord-Vest 2021-2027 a fost pus și în consultare publică pe site-ul agenției (https://www.nord-vest.ro/consultare-privind-profilul-socio-economic-draft-1-al-regiunii-nord-vest-aferent-planului-de-dezvoltare-regionala-pdr-pentru-perioada-2021-2027/ ). In perioada 19.02.2020 – 10.03.2020 s-au primit 96 răspunsuri din care 58 au conținut intervenții/comentarii legate de conținutul și modul de structurare a profilului socio-economic, restul apreciind draftul inițial. Toate observațiile primite au fost analizate de experții ADR Nord-Vest și s-a realizat un al doilea draft al Profilului socio-economic.
  • În data de 20 iunie 2020, primul draft al analizei SWOT aferentă PDR Nord-Vest 2021-2027 a fost pus în consultare publică pe site-ul agenției (http://www.nord-vest.ro/wp-content/uploads/2020/06/SWOT-Draft-PDR-2021-2027.pdf). În perioada 17.06.2020 – 23.06.2020 s-au primit 27 răspunsuri din care 19 au conținut intervenții/comentarii legate de conținutul și modul de structurare a analizei SWOT, restul apreciind draftul inițial. Toate observațiile primite au fost analizate de experții ADR Nord-Vest și s-a realizat un al doilea draft al analizei SWOT.

Noutăți: