Planul de dezvoltare regională 2021-2027

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest elaborează în prezent Planul de Dezvoltare Regională (PDR) 2021-2027, principalul document strategic de la nivelul Regiunii Nord-Vest, document cu rol esențial în orientarea investițiilor publice și private în următoarea perioadă de programare. Similar exercițiilor anterioare de planificare a dezvoltării regionale, procesul de elaborare a PDR este unul participativ, fiind bazat pe parteneriat şi consultare publică.

Elaborarea PDR porneşte de la profilul socio-economic al regiunii, realizat prin analiza cantitativă şi calitativă a condiţiilor existente şi a tendinţelor înregistrate într-un interval de timp, acoperind toate domeniile de dezvoltare economică şi socială.

Rezultatele analizei socio-economice vor conduce la evidenţierea punctelor tari şi slabe, a oportunităţilor şi ameninţărilor (analiza SWOT).

Pe baza acestor informaţii, ţinând cont de viziunea de dezvoltare pe termen lung, de contextul de planificare şi programare de la nivel naţional şi european, precum şi de informaţiile şi observaţiile primite din partea actorilor cheie în cadrul consultărilor parteneriale, este formulată Strategia de dezvoltare regională (obiective, priorităţi, acţiuni sau măsuri). Aceasta este implementată pe baza unui plan de acţiuni, care conţine şi elemente cu privire la monitorizare şi evaluare, precum şi un portofoliu de proiecte.

Noutăți: