A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 2 – Parcul Armătura și zona 3 – Platoul Sălii Sporturilor”

A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 2 – Parcul Armătura și zona 3 – Platoul Sălii Sporturilor”, Beneficiar: UAT Municipiul Cluj-Napoca, cod SMIS 128155.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4E – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Perioada de implementare a Proiectului este de 59 luni, respectiv între data 16.06.2017 și data 30.04.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 44,242,722.88 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 34,731,034.04 lei.

Articolul anterior
”Sprijin pentru ADR Nord-Vest în vederea implementării POR 2014-2020 în perioada 2020-2021” cod SMIS 137297
Articolul următor
A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Construirea Gradiniței noi nr.51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară in Municipiul Oradea”
Meniu
Sari la conținut