”Sprijin pentru ADR Nord-Vest în vederea implementării POR 2014-2020 în perioada 2020-2021” cod SMIS 137297

 ”Sprijin pentru ADR Nord-Vest în vederea implementării POR 2014-2020 în perioada 2020-2021” cod SMIS 137297

Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest a fost înfiinţată în conformitate cu Legea nr. 151/1998 (legea dezvoltării regionale, abrogată ulterior de Legea nr. 315/2004), prin Hotărârea nr. 4/16.12.1998 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, ca ONG de utilitate publică care acţionează în domenii specifice dezvoltării regionale.

Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest este coordonatorul şi editorul a cinci Planuri de Dezvoltare Regională (PDR), elaborate în parteneriat cu Comitetul de Planificare Regională: PDR 1999, PDR 2000-2002, PDR 2004-2006, PDR 2007-2013 şi PDR 2014-2020.

Pentru perioada 2014-2020, ADR Nord-Vest îndeplinește rolul de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, cofinanţat din fondurile structurale; Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 este Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

În vederea desfăşurării activităţilor specifice POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, prin asigurarea salarizării pentru personalul FESI din cadrul ADR Nord-Vest, precum şi prin asigurarea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţilor sepcifice atribuţiilor din Acordul Cadru de Delegare, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a semnat contractul aferent proiectului de asistență tehnică cu numele: ”Sprijin pentru ADR Nord-Vest în vederea implementării POR 2014-2020 în perioada 2020-2021”.

Proiectul corespunde Axei Prioritare 12 din Programul Operațional Regional 2014-2020 – Asistență tehnică.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de sprijinul financiar pentru Organismul Intermediar din cadrul ADR Nord-Vest pentru realizarea activităţilor specifice atribuţiilor delegate prin „Acordul Cadru de delegare a atribuţiilor privind implementarea POR 2014-2020”.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Asigurarea sprijinului financiar pentru ADR Nord-Vest necesar în perioada 2020-2021, în vederea desfăşurării activităţilor specifice POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, prin asigurarea salarizării pentru personalul FESI din cadrul ADR Nord-Vest, precum şi prin asigurarea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţilor aferente atribuţiilor din Acordul Cadru de Delegare.

Creșterea nivelului de conştientizare a publicului general privind POR, obiectiv care va fi atins prin acordarea de sprijin specific pentru informarea şi comunicarea către potenţialii beneficiari / beneficiarii de finanţare POR, în condiţii de transparenţă şi tratament egal.

Rezultatele:

Pe lângă asigurarea sprijinului financiar pentru ADR Nord-Vest în perioada 2020-2021, necesar desfăşurării activităţilor specifice POR, respectiv salarii co-finanţate din POR, acoperirea cheltuielilor cu deplasările necesare desfăşurării activităţii, asigurarea de servicii, active fixe şi cheltuieli de administraţie necesare funcţionării OI, proiectul va avea ca rezultate şi creşterea cu 2% a gradului de conştientizare a publicului larg privind POR, realizabil prin desfăşurarea de campanii şi evenimente de informare şi publicitate, materiale de informare şi produse promoţionale realizate şi distribuite.

Data de semnare a contractului de finanţare: 27 Mai 2020

Perioada de implementare: 1 Ianuarie 2020 – Decembrie 2021

Valoarea totalăValoarea totală eligibilăValoarea eligibilă nerambursabilă din FEDRValoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional
49.451.098,41 lei49.451.098,41 lei25.194.660,06 lei24.256.438,35 lei

Sediu secundar/Punct de lucru – Adresă de corespondență

Calea Dorobanţilor nr.3

Cluj Napoca, Cluj.

tel: 00-40-264-431550

fax: 00-40-264-439222

e-mail: secretariat@nord-vest.ro

Cod poştal: 400118

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Sat Rădaia, nr. 50, Comuna Baciu, Cluj, Romania

tel: 00-40-264-431550

fax: 00-40-264-439222

e-mail: secretariat@nord-vest.ro

CIF: 11463302

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

www.inforegio.ro facebook.com/inforegio.ro

Articolul anterior
INSTRUCȚIUNEA nr. 155/09.06.2020
Articolul următor
A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 2 – Parcul Armătura și zona 3 – Platoul Sălii Sporturilor”
Meniu
Sari la conținut