A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Construirea Gradiniței noi nr.51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară in Municipiul Oradea”

A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Construirea Gradiniței noi nr.51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară in Municipiul Oradea”, Beneficiar: UAT MUNICIPIUL ORADEA, cod SMIS 128298.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 – Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 – Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

Perioada de implementare a proiectului este de 88 luni, respectiv între data 01.12.2015 și data 31.03.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 33,596,281.75 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 1.827.272,36 lei.

Articolul anterior
A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Modernizarea şi creşterea eficienţei energetice în clădirile publice – Colegiul Tehnic Ana Aslan”
Articolul următor
ACHIZIȚIE SERVICII DE CERTIFICARE A SEMNATURII ELECTRONICE
Meniu
Sari la conținut