ue
gv_r
regio
structurale

A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea spațiilor Bibliotecii Municipale “Ioan Munteanu” pentru a crea un centru cultural recreativ, modernizarea parcului central și realizarea culoarului pietonal de legătură în zona centrala pentru a integra zona cultural socială centrală a municipiului”, cod SMIS 123125.

A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea spațiilor Bibliotecii Municipale “Ioan Munteanu” pentru a crea un centru cultural recreativ, modernizarea parcului central și realizarea culoarului pietonal de legătură în zona centrala pentru a integra zona cultural socială centrală a municipiului”, cod SMIS 123125.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii,Prioritatea de investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific (O.S.) 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Perioada de implementare a Proiectului este de 47 luni, respectiv între data 01.04.2018 și data 28.02.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 4.964.611,01 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 4.135.924,40 lei.