Măsuri organizatorice în scopul limitării răspândirii noului tip de coronavirus (COVID-19)

În scopul limitării răspândirii noului tip de coronavirus COVID -19, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest aplică următoarele măsuri organizatorice:

• Supendarea temporară a vizitelor pe teren aferente etapelor de evaluare tehnică și financiară/precontractare, acolo unde este cazul;

• Supendarea temporară a vizitelor pe teren aferente etapei de verificare a cheltuielilor raportate de beneficiarii de finanțare;

• Suspendarea temporară a vizitelor de monitorizare curentă și ex-post;

• Suspendarea temporară a întâlnirilor de lucru și înlocuirea acestora cu întâlniri virtuale, după caz;

• Activitatea de implementare a POR, respectiv activitatea de evaluare, selecție și contractare, activitatea de verificare a achizițiilor, a cheltuielilor realizate de beneficiari, precum și activitatea de monitorizare, se vor realiza de personalul Organismului Intermediar POR și de personalul suport exclusiv prin intermediul serviciilor poștale și de poștă electronică;

• Beneficiarii serviciilor oferite de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest sunt rugați să opteze pentru serviciile on-line disponibile pe portalul MySMIS 2014 și Platforma de Monitorizare REGIO (regio.nord-vest.ro).

• Solicitanții pot primi informații și suport în intervalul orar 9-17 prin e-mail secretariat@nord-vest.ro sau telefonic la nr. : 0264 431 550

• Corespondența cu beneficiarii/solicitanții de finanțare se va realiza exclusiv prin intermediul serviciilor poștale și de poștă electronică.
Măsurile precizate anterior întră în vigoare începând cu data de 17 martie 2020 și vor fi valabile până la o dată care va fi comunicată ulterior.

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitare și Modernizare Infrastructura Educațională Arcalia”
Articolul următor
A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea spațiilor Bibliotecii Municipale “Ioan Munteanu” pentru a crea un centru cultural recreativ, modernizarea parcului central și realizarea culoarului pietonal de legătură în zona centrala pentru a integra zona cultural socială centrală a municipiului”, cod SMIS 123125.
Meniu
Sari la conținut