A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Modernizarea şi creşterea eficienţei energetice în clădirile publice – Colegiul Tehnic Ana Aslan”

A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Modernizarea şi creşterea eficienţei energetice în clădirile publice – Colegiul Tehnic Ana Aslan”, Beneficiar: UAT Municipiul Cluj-Napoca, cod SMIS 127827.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4.4 – Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

Perioada de implementare a Proiectului este de 63 luni, respectiv între data 14.04.2017 și data 30.06.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 25.593.485,36 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 15.988.633,23 lei.

Articolul anterior
”Sprijin pentru ADR Nord-Vest în vederea implementării POR 2014-2020 în perioada 2020-2021” cod SMIS 137297
Articolul următor
A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Construirea Gradiniței noi nr.51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară in Municipiul Oradea”
Meniu
Sari la conținut