A fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului ”Revitalizare spații publice urbane, îmbunatățirea serviciilor educaționale și sociale în orașul Târgu Lăpuș, județ Maramureș”

A fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului ”Revitalizare spații publice urbane, îmbunatățirea serviciilor educaționale și sociale în orașul Târgu Lăpuș, județ Maramureș”, cod SMIS 123143.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii,Prioritatea de investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific (O.S.) 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Perioada de implementare a Proiectului este de 64 luni, respectiv între data 10.01.2018 și data 30.04.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 19.936.804,11 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 16.936.573,10 lei.

Articolul anterior
A fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Construire gradinita în Municipiul Câmpia Turzii”
Articolul următor
Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020
Meniu
Sari la conținut