A fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului ”Revitalizare spații publice urbane, îmbunatățirea serviciilor educaționale și sociale în orașul Târgu Lăpuș, județ Maramureș”

A fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului ”Revitalizare spații publice urbane, îmbunatățirea serviciilor educaționale și sociale în orașul Târgu Lăpuș, județ Maramureș”, cod SMIS 123143.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii,Prioritatea de investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific (O.S.) 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

The Project implementation period is 64 months, respectively between 10.01.2018 and 30.04.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 19.936.804,11 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 16.936.573,10 lei.

Previous Post
A fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Construire gradinita în Municipiul Câmpia Turzii”
Next Post
Draft Government Emergency Ordinance regarding some measures for the digitization of the coordination and management system of European structural and investment funds for the 2014-2020 programming period
Menu
Skip to content