A fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Construire gradinita în Municipiul Câmpia Turzii”

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar.
Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

Perioada de implementare a Proiectului este de 58 luni, respectiv între data 25.01.2018 și data 31.10.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 5.694.305,13 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 4.827.394,44 lei.

Articolul anterior
Perioada de depunere a proiectelor pentru apelul cu cod SMIS POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1, se prelungește până la data de 30 mai 2020, ora 12.00.
Articolul următor
A fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Creşterea mobilităţii urbane durabile prin modernizarea şi crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare”
Meniu
Sari la conținut