A fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului ”Reabilitare şi modernizare Grădiniţă în localitatea Tulghieş, comuna Mireşu Mare, judeţul Maramureş”

A fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului ”Reabilitare şi modernizare Grădiniţă în localitatea Tulghieş, comuna Mireşu Mare, judeţul Maramureş”, cod SMIS 124747

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar.
Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

Perioada de implementare a Proiectului este de 40 luni, respectiv între data 01.11.2017 și data 28.02.2021.

Valoarea totală a proiectului este de 1.815.020,17 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 975.403,05 lei.

Articolul anterior
A fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Construire gradinita în Municipiul Câmpia Turzii”
Articolul următor
Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020
Meniu
Sari la conținut